1. Tên chương trình khuyến mại: Rinh lộc vàng cùng Mỹ nhân
 2. Sản phẩm, dịch vụ áp dụng khuyến mại:

Cộng tiền vào tài khoản cho thuê bao (5.000đ).

 1. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/06/2018 – 10/09/2018
 2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng 01 ngày sử dụng khi đăng ký lần đầu  dịch vụ và tặng 5.000đ vào tài khoản chính của thuê bao MobiFone.
 4. Đối tượng chương trình:
 • Các thuê bao GPRS/3G/4G của MobiFone đang hoạt động 2 chiều;
 • Thuê bao đăng ký thành công theo đúng cú pháp của chương trình;
 • Thuê bao đăng ký mới sau 48h duy trì dịch vụ và trừ cước thành công 1 lần kể từ thời điểm đăng ký đầu tiên;
 • Thuê bao đăng ký lần đầu tiên dịch vụ trong thời gian diễn ra CTKM, không áp dụng cho thuê bao đã đăng ký nhưng hủy gói cước và thực hiện đăng ký lại.
 1. Cơ cấu giải thưởng và chi phí:
 • Thuê bao đăng ký thành công được sử dụng miễn phí 01 ngày dịch vụ Thế giới người đẹp khi đăng ký gói cước lần đầu tiên.
 • Được cộng thưởng 5.000đ (đã bao gồm VAT) vào tài khoản chính khi thuê bao đăng ký mới sau 48h duy trì dịch vụ và trừ cước thành công 1 lần kể từ thời điểm đăng ký đầu tiên
 • Tài khoản cộng: Cộng thưởng vào tài khoản chính của khách hàng.
 1. Thể lệ
 • Thuê bao được cộng thưởng đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
  • Thuê bao là đối tượng tham gia chương trình (Quy định tại Mục 6)
  • Thuê bao thực hiện đăng ký theo đúng cú pháp/đường link/hướng dẫn nhận được từ chương trình.
  • Thuê bao duy trì và trừ cước thành công 01 ngày tiếp theo sau khi hết 01 ngày miễn phí. 01 ngày được tính từ 00h00’ đến 23h59’59’’.
 • Các hình thức đăng ký tham gia chương trình khuyến mại bao gồm
  • SMS: Cú pháp KM gửi 9468

Khách hàng không muốn tham gia CTKM có thể đăng ký theo cú pháp, đường link đăng ký hiện hành.

 • Giá trị giải thưởng: 5.000đ, được cộng vào TKC của khách hàng.
 • Mỗi thuê bao chỉ được nhận ưu đãi tối đa 1 lần trong thời gian khuyến mại.
 • Thuê bao đăng ký qua kênh SMS theo các cú pháp khác ngoài cú pháp quy định dưới đây, thuê bao chủ động đăng ký qua kênh khác sẽ không được hưởng ưu đãi khuyến mại.
 • Thời gian cộng thưởng: Thuê bao được cộng thưởng trong thời gian 48h kể từ thời điểm xác định thuê bao đủ điều kiện nhận thưởng.
 • Các gói cước chương trình khuyến mại bao gồm:

STT

Gói cước

Thời hạn gói

Cú pháp CTKM

Cú pháp hủy

Chính sách gói
(Áp dụng với CTKM)

1

Gói ngày

01 ngày

KM

HUY gửi 9468

Miễn phí 01 ngày khi đăng ký lần đầu tiên. Tự động gia hạn sau khi hết thời gian khuyến mại.