Tình trạng trong những ngày phải làm việc ở nhà chống dịch

Link bài gốc: https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/tinh-trang-trong-nhung-ngay-phai-lam-viec-o-nha-chong-dich-c746a1270589.html