Coco Rocha tạo dáng quá đà làm xô lệch dáng váy hiệu

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/coco-rocha-tao-dang-qua-da-lam-xo-lech-dang-vay-hieu-60ee91c1ad526a001b7d4c84