Hoa hậu Khánh Vân hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/hoa-hau-khanh-van-ho-tro-ba-con-co-hoan-canh-kho-khan-60efa0a0ad526a001b7d4ccd