Phi Nhung lên tiếng trước nghi vấn bị bà Phương Hằng réo tên

Link bài gốc:https://startalk.vn/video/phi-nhung-len-tieng-truoc-nghi-van-bi-ba-phuong-hang-reo-ten-60bc5a1c7be7530014fad9d2