Phi Nhung và hành trình 7 năm gắn bó với ‘Solo cùng bolero’

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/phi-nhung-va-hanh-trinh-7-nam-gan-bo-voi-%E2%80%98solo-cung-bolero%E2%80%99-606d0f1725c866001ab73112