Công chiếu phim 'Kiều': Trình Mỹ Duyên khóc, Lê Anh Huy nắm chặt tay an ủi

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/cong-chieu-phim-kieu-trinh-my-duyen-khoc-le-anh-huy-nam-chat-tay-an-ui-606dc4ff3b5b4a001b2d760f