Phương Thanh tìm được người đủ duyên, chính thức xin mẹ cho lấy chồng

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/phuong-thanh-tim-duoc-nguoi-du-duyen-chinh-thuc-xin-me-cho-lay-chong-6034fbeaf7f3810013f554cb