Tuổi trẻ đừng vì cái lợi trước mắt mà quên đi nỗ lực phấn đấu

Link bài gốc: https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/tuoi-tre-dung-vi-cai-loi-truoc-mat-ma-quen-di-no-luc-phan-dau-c746a1216656.html