Chỉ vì vội vàng mà em quên mất "duyên dáng" thôi mà!

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/chi-vi-voi-vang-ma-em-quen-mat-duyen-dang-thoi-ma-c746a1382627.html