Tú Hảo - nàng fashionista ‘tắc kè hoa’ của làng mốt Việt

Link bài gốc:

https://startalk.vn/video/tu-hao-nang-fashionista-%E2%80%98tac-ke-hoa%E2%80%99-cua-lang-mot-viet-62eddd07a95834001b5ea34b