"Sao mai" Nguyễn Thu Hằng biến hóa lạ mắt, đậm hơi thở Tây Bắc trong “Tiếng sáo chiều”

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/giai-tri/sao-mai-nguyen-thu-hang-bien-hoa-la-mat-dam-hoi-tho-tay-bac-trong-tieng-sao-chieu-c731a1367143.html