"Thiên la địa võng" như thế này thì anh chạy đâu cho thoát!

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/thien-la-dia-vong-nhu-the-nay-thi-anh-chay-dau-cho-thoat-c746a1361198.html