Rosé mặc váy siêu ngắn rời Paris sau Fashion Week

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/rose-mac-vay-sieu-ngan-roi-paris-sau-fashion-week-61554999fe9a69001b9f34d1