La Vân Hi gầy rộc, bị nhận xét như 'ông lão' ở tuổi 33

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/la-van-hi-gay-roc-bi-nhan-xet-nhu-ong-lao-o-tuoi-33-6135997f9079260013205d20