Cái gì mà nhanh quá thì cũng không hề tốt chút nào!

Link bài gốc: https://www.24h.com.vn/cuoi-24h/cai-gi-ma-nhanh-qua-thi-cung-khong-he-tot-chut-nao-c746a1286420.html