Đỗ Thị Hà nói tiếng Anh trôi chảy vẫn bị chê như học thuộc lòng

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/do-thi-ha-noi-tieng-anh-troi-chay-van-bi-che-nhu-hoc-thuoc-long-6137162628496f001a84932d