Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh có người thân qua đời giữa mùa dịch

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/gia-dinh-nghe-si-hoai-linh-co-nguoi-than-qua-doi-giua-mua-dich-610103341bef3e001ac95906